Fordeling av pengene i ramadan 2023

For å gjøre det enklere og mer transparent så legger jeg ut hvilken kampanjer får en del av de 51661kr vi har fått inn i Ramadan 2023.

Totalt 2372.71 igjen